shape A test
facebooklogga.jpg
youtubelogga.jpg
Före - Aluminium
Efter - Aluminium
Före - Aluminium
Efter - Aluminium
Före - Gjutgods
Efter - Gjutgods
Före - Gjutgods
Efter - Gjutgods
Före - Stål
Efter - Stål
Före - Stål
Efter - Stål

BILDER

Tomas okulärbesiktar
Tvätten
Tvätten
Tvätten
Tvätten
Packetering
Företaget
Transport
Gradning
Gradning
Gradning
Gradning

Produkter före och efter termisk gradning och tvätt

På företaget